Nasza Fundacja powstała w 2009 roku z okazji jubileuszu 60 lecia Instytutu Zootechniki Państwowego Instytutu Badawczego.

 

Została ustanowiona z potrzeby wsparcia Instytutu Zootechniki PIB, jego przyszłego rozwoju, promocji i upowszechniania wyników badań, jak również wspierania inicjatyw podnoszących poziom oświaty i agrokultury.

 

 

Fundacja Instytutu Zootechniki PIB PATRONUS ANIMALIUM zajmuje się:

 

1. wspieraniem działalności statutowej Instytutu Zootechniki – Państwowego Instytutu Badawczego w Krakowie,
2. wspieraniem działalności na rzecz rozwoju nauki i oświaty rolniczej,
3. wspieraniem działalności na rzecz zrównoważonego rozwoju produkcji zwierzęcej i ochrony środowiska naturalnego,
4. promowaniem chowu i hodowli zwierząt oraz pochodzących od nich produktów,
5. inicjowaniem, wspieraniem i popularyzowaniem wykorzystania nowatorskich wyników badań z zakresu nauk rolniczych,
6. udzielaniem wsparcia finansowego młodzieży kształcącej się, stanowiącej potencjalną przyszłą kadrę Instytutu Zootechniki PIB w Krakowie,
7. prowadzeniem działalności wydawniczej oraz badawczej
.

 

 

Możesz u nas zlecić następujące badania:

Nasze wydawnictwa:

Fundacja realizuje swoje cele, między innymi, poprzez:


1. prowadzenie, pomoc w organizowaniu i dofinansowanie badań naukowych; działalności edukacyjno-informacyjnej, wydawniczej,
2. wspieranie przedsięwzięć z zakresu ochrony zasobów genetycznych zwierząt gospodarskich,
3. organizowanie i finansowanie szkoleń, kursów, sympozjów,
4. promowanie wyników badań,
5. promowanie zrównoważonego i zgodnego z zasadami ochrony środowiska gospodarowania środowiskiem naturalnym,
6. pozyskiwanie darowizn, dotacji, dofinansowań i grantów na rzecz Fundacji,
7. wspólną realizację przedsięwzięć z innymi jednostkami organizacyjnymi o podobnych celach, zarówno w kraju jak i zagranicą,
8. prowadzenie działalności gospodarczej,
9. wszelkie inne prawnie dostępne środki wspomagające realizację celów statutowych Fundacji.

 

 

 

Zapraszamy do współpracy.