Zalecenia żywieniowe dla przeżuwaczy i tabele wartości pokarmowej pasz

Autor: Juliusz A.Strzetelski, Franciszek Brzóska, Zygmunt M. Kowalski, Stanisław Osięgłowski
Wydawca: Instytut Zootechniki PIB
Rok wydania: 2014
Stron: 392
Format: 165 x 235 mm
Oprawa: miękka
ISBN: 978-83-938377-0-0


Spis treści:


Przedmowa
Objaśnienia znaczenia stosowanych skrótów
I. PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA ZALECEŃ ŻYWIENIOWYCH
    Podstawy ustalania dawek pokarmowych
    System jednostek wypełnieniowych - ocena pobrania pasz
    System energetyczny
    System białkowy
    Bilansowanie dawek pokarmowych
    Tabele dotyczące podstawowych założeń zaleceń żywienioych
 
II. ŻYWIENIE KRÓW MLECZNYCH
    Uwagi ogólne
    Pobranie paszy
    Zapotrzebowanie na składniki pokarmowe
    Zapotrzebowanie na energię
    Zapotrzebowanie na białko
    Dodatkowy miernik wartości pokarmowej pasz
    Zapotrzebowanie na składniki mineralne
    Bilansowanie dawek pokarmowych
    Sposoby żywienia krów mlecznych w oparciu o konserwowane pasze objętościowe
    Produkcja pasz konserwowanych
    Żywienie pastwiskowe krów mlecznych
    Wartość zdrowotna dawki
    Okres zasuszenia
    Okres okołoporodowy (przejściowy)
    Najczęściej występujące zaburzenia metaboliczne i przyczyny ich powstawania
    Zalecenia praktyczne
    Tabele dotyczące zaleceń żywieniowych dla krów mlecznych
 
III. ŻYWIENIE KRÓW MAMEK RAS MIĘSNYCH
    Uwagi ogólne
    Zapotrzebowanie na składniki pokarmowe
    Zdolność pobrania paszy (ZPP)
    Zalecane dawki pokarmowe
    Żywienie stada w okresie zimowym
    Pasze objętościowe stosowane w żywieniu krów mamek i jałowic
    Żywienie cieląt mlekiem
    Żywienie krów mamek z cielętami na pastwisku
    Ilość pobranej zielonki pastwiskowej
    Tabele dotyczące żywienia krów mamek
 
IV. ŻYWIENIE CIELĄT I JAŁÓWEK HODOWLANYCH
    Rozwój przewodu pokarmowego cieląt
    Odchów cieląt
    Systemy wczesnego odsadzania cieląt
    Bilans kationowo-anionowy dawki pokarmowej (BKAP)
    Jałówki hodowlane
    Zdolność pobrania paszy (ZPP)
    Zimowe dawki pokarmowe
    Żywienie jałówek na pastwisku
    Tabele dotyczące żywienia cieląt i jałówek hodowlanych
 
V. ŻYWIENIE ROSNĄCEGO I OPASANEGO BYDŁA
    Pochodzenie wołowiny produkowanej w Polsce
    Intensywny (alkierzowy) system opasania młodego bydła (stały przyrost masy ciała)
    Przedłużony (półintensywny lub ekstensywny) system opasania bydła (nierównomierny przyrost masy ciała)
    Opasanie krów rzeźnych
    Zapotrzebowanie rosnącego i opasanego bydła
    Zdolność pobrania paszy (ZPP)
    Model substytucji pasza objętościowa/pasza treściwa
    Zalecane dzienne dawki składników pokarmowych
    Obliczanie dawki pokarmowej przy żywieniu alkierzowym
    Żywienie pastwiskowe
    Tabelke dotyczące zaleceń żywieniowych dla opasanego bydła
 
VI. ŻYWIENIE OWIEC
    Zapotrzebowanie i zalecenia żywieniowe
    Grupowe żywienie dojnych owiec w okresie zimy
    Tabele żywieniowe owiec
 
VII. ŻYWIENIE KÓZ
    Zapotrzebowanie kóz mlecznych na składniki pokarmowe
    Pobranie paszy
    Pobranie suchej masy (SM, kg/d) w czasie laktacji
    Reakcjeuboczne wynikające z podaży paszy treściwej
    Żywienie grupowe
    Obliczanie dawek pokarmowych
    Tabele żywieniowe dla kóz
 
VIII. TABELE WARTOŚCI POKARMOWEJ PASZ ANALIZOWANYCH WE FRANCJI ORAZ WSPÓŁCZYNNIKI ROZKŁADU BIAŁKA W ŻWACZU I STRAWNOŚCI JELITOWEJ
BIAŁKA NIEULEGAJĄCEGO ROZKŁADOWI W ŻWACZU
 
IX. TABELE WARTOŚCI POKARMOWEJ I EFEKTYWNY ROZKŁAD SKŁADNIKÓW POKARMOWYCH NIEKTÓRYCH PASZ KRAJOWYCH
 
Aneksy

 

Zalecenia żywieniowe dla przeżuwaczy i tabele wartości pokarmowej pasz

  • 39,00zł
  • Bez podatku: 37,14zł